Nu

Op 5 maart 2022 kun je tussen 16:00-17:30h komen kennismaken met het schip de “Regina Maris” dat in de haven van Amsterdam ligt. Je kunt dan ook kennismaken met de kapitein en de bemanning. Er zijn mensen aanwezig die de reis eerder hebben gemaakt en je kunt over hun ervaringen horen en vragen stellen. Stuur ons een bericht als je wilt komen, dan sturen we je de verdere details.

Op 6 maart 2022 kun je om 11:00h aanschuiven aan de ronde tafel waarbij we de reisroute gaan bespreken. Laat horen welke plaatsen je zou willen bezoeken. Niet alles is mogelijk, maar wel veel. We moeten rekening houden met de passaatwind en met lokale regels, maar desondanks zijn er veel keuzemogelijkheden. Meld je graag even aan via de email op deze website.

Kom je van ver?

Neem dan een slaapzak mee. Je kunt aan boord overnachten, wij zorgen voor een laken, kussen en een sloop. Laat het ons wel van tevoren weten.

Onze berichten

Weet je iemand die misschien geïnteresseerd is? Stuur diegene dan ons onderstaande bericht:

— Nederlands —

Hoewel de wereld heftig in beroering is (corona, Oekraïne), maken wij plannen voor een grote oversteek komende oktober. Het vertrek is vastgesteld op zondag 23 oktober 2022 vanuit Amsterdam.

Veel havens, landen en eilanden zijn inmiddels weer veilig te bezoeken en hebben hun grenzen opengesteld. Op de meeste bestemmingen is de corona onder controle, maar moeten we wel rekening houden met een mozaïek van nieuwe regels en voorschriften.

Graag nodigen wij je uit om samen met ons de reis van dit jaar te plannen. Op zondag 6 maart om 11.00 uur verzamelen we aan boord van de Regina Maris in Amsterdam. Waar zou je heen willen? Wat is haalbaar qua passaatwinden? Met welke regels hebben we op elke bestemming te maken? Wat verwacht je van het maken van deze reis? Laten we samen komen en ideeën uitwisselen en een reisplan maken.

De heersende winden bepalen onze globale route: eerst naar Afrika en dan de grote oversteek naar Zuid-Amerika en de Caraïbische Zee. Er is echter ook een grote mate van vrijheid. Op de passaatwinden kunnen we naar de monding van de Amazone varen, maar ook veel noordelijker, naar de Bovenwindse Eilanden. Daarna verder de Caribische zee op. Noteer alvast in je agenda: 6 maart, Regina Maris, Amsterdam.

Een dag eerder, op zaterdag 5 maart van 16:00-17:30 uur is er een rondleiding op het schip, maak je kennis met kapitein en bemanning en kun je ook spreken met mensen die de reis eerder hebben gemaakt. Kom je van ver? Geen probleem, neem een slaapzak mee. Je kunt aan boord slapen. Wij zorgen voor lakens, kussens en slopen.

Laat ons weten als je van plan bent om langs te komen. We sturen je dan verdere details. Wil je een of meer vrienden meenemen die ook de tocht willen maken? Welkom! Laat ons wel weten op welke dag(en) en of je wilt blijven overnachten.

—Engels—

Although the world is in a considerable turmoil (corona, Ukraine), we are making plans for a major crossing next October. The departure is set for Sunday 23 October 2022 from Amsterdam.

Many ports, countries and islands are now safe to visit and have opened their borders again. At most destinations, corona is under control, but a mosaic of rules and regulations has to be taken into account.

We would like to invite you to join us in planning this year’s trip. On Sunday 6 March at 11:00h we will gather on board the Regina Maris in Amsterdam. Where would you like to go? What is feasible in terms of trade winds? What regulations do we have to deal with on each destination? What do you expect from making this trip? Let’s come together and share ideas and make a travel plan.

The prevailing winds determine our global route: first to Africa and then the big crossing to South America and the Caribbean Sea. However, there is also a great deal of freedom. On the trade winds, we can sail to the mouth of the Amazon, but also much further north, to the Windward and Leeward Islands. After that further on into the Caribean. Make a note in your agenda: 6 March, Regina Maris, Amsterdam.

A day earlier, on Saturday 5 March from 16:00-17:30h there will be a tour of the ship, you’ll get to know captain and crew and you can also speak with people who have made the trip before. Coming from far away? No problem, bring a sleeping bag. You can sleep on board. We provide sheets, pillows and pillowcases.

Let us know if you plan to come over. We’ll send you the details of where to go. Want to bring a friend who is interested in making the trip. Please do, but let us know on which day(s) and whether you would like to stay the night.

– Duits –

(Sorry, dit is een machine-vertaling van Deepl en die is nog niet geredigeerd / gecorrigeerd)

(Entschuldigung, dies ist eine maschinelle Übersetzung von Deepl und wurde noch nicht bearbeitet/korrigiert)

Obwohl die Welt in Aufruhr ist (Korona, Ukraine), planen wir eine große Überfahrt im nächsten Oktober. Die Abfahrt ist für Sonntag, den 23. Oktober 2022, ab Amsterdam vorgesehen.

Viele Häfen, Länder und Inseln sind jetzt wieder sicher und haben ihre Grenzen geöffnet. An den meisten Reisezielen ist die Korona unter Kontrolle, aber wir müssen mit einem Mosaik von neuen Regeln und Vorschriften rechnen.

Wir laden Sie ein, sich uns bei der Planung der diesjährigen Reise anzuschließen. Am Sonntag, den 6. März um 11.00 Uhr werden wir uns an Bord der Regina Maris in Amsterdam treffen. Wohin würden Sie gerne gehen? Was ist in Bezug auf Passatwinde machbar? Welche Regeln müssen wir an jedem Zielort beachten? Was versprechen Sie sich von dieser Reise? Lassen Sie uns zusammenkommen, Ideen austauschen und einen Reiseplan erstellen.

Die vorherrschenden Winde bestimmen unsere Gesamtroute: zuerst nach Afrika und dann die große Überfahrt nach Südamerika und in die Karibik. Es gibt aber auch eine große Freiheit. Mit den Passatwinden können wir bis zur Mündung des Amazonas segeln, aber auch viel weiter nördlich, zu den Windward Islands. Danach können wir weiter in die Karibik segeln. Notieren Sie sich den 6. März in Ihrem Kalender: Regina Maris, Amsterdam.

Einen Tag zuvor, am Samstag, den 5. März von 16:00-17:30 Uhr, findet eine geführte Besichtigung des Schiffes statt, bei der Sie den Kapitän und die Besatzung kennen lernen und sich mit Menschen unterhalten können, die diese Reise bereits gemacht haben. Kommen Sie von weit her? Kein Problem, bringen Sie einen Schlafsack mit. Sie können an Bord schlafen. Wir stellen Laken, Kissen und Kissenbezüge zur Verfügung.

Lassen Sie uns wissen, ob Sie mitkommen möchten. Wir werden Ihnen weitere Einzelheiten zusenden. Möchten Sie einen oder mehrere Freunde mitbringen, die ebenfalls an der Reise teilnehmen möchten? Herzlich willkommen! Teilen Sie uns einfach mit, an welchen Tagen und ob Sie übernachten möchten.

Archief (Niet meer actueel)

Hop the Darien-gap’ – voor wie héél snel is:
Wie van Midden- naar Zuid-Amerika reist of vice versa, moet voorbij de ondoordringbare Darien-Gap tussen Panama en Colombia. Het meest ideaal reis je per schip omdat het veilig, avontuurlijk en comfortabel is, terwijl je ook makkelijk een fiets of motorfiets kunt meenemen. Bovendien kun je dan de San Blas eilanden en de Kuna indianen bezoeken. (Niet meer actueel)

Een achtweekse reis – Caribisch gebied, Atlantische oceaan
20 februari 2020 – Vertrek uit Cartagena (Colombia) Het thema van deze zeilreis is: klimaat, reizen en verslaglegging met foto, film, en tekst, via websites, blogs, vlogs, live presentaties en social media. Het middel is: reizen met een lage CO2 footprint, op windkracht met  een internationale groep en daarvan verslag doen. De reisroute is: Cartagena – Jamaica – Bermuda – Azoren – Brest – IJmuiden. Het einddoel is: “a sustainable future”. En op weg daar naartoe: verslaglegging op de UNFCCC klimaatconferentie in Bonn. (Niet meer actueel)

Bonn Climate Change Conference – UNFCCC
1-11 juni 2020
Sommige deelnemers aan de 8 weekse reis zoeken nog een slaapplaats in Amsterdam en/of in Bonn. Heeft u een plek of kunt u een lift aanbieden? Stuur dan een WhatsApp naar Clara (Niet meer actueel) Deelnemers spreken vrijwel allen minstens één moderne taal + Engels. (Niet meer actueel)